Åtvidabergs kommun

Årsredovisningen 2012 klar

I går presenterades årsredovisningen 2012 på kommunfullmäktiges sammanträde. I årsredovisningen kan du läsa om vad de olika förvaltningarna och verksamheterna har gjort under året, hur det har gått, om kommunen levt upp till visionen under 2012 och om det ekonomiska resultatet med mera.

Årsredovisningen har de senaste två åren fått en ny utformning och struktur. Syftet är att öka förståelsen för hur kommunens service hänger ihop med både omvärldens ekonomiska situation och lokalt fattade beslut. Det finns många likheter mellan privatekonomi, kommunal ekonomi och länders ekonomi.

Stefan Nilsson, ekonomichef

Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommuns ekonomichef, varför är det viktigt att jag som invånare läser kommunens årsredovisning?

- Kommunens verksamhet är en viktig del av kommuninvånarnas vardag och kommunens ekonomi påverkar möjligheten till framtida kommunal service, därför tycker jag att det är viktigt att du läser kommunens årsredovisning.

Som privatperson använder jag min inkomst för att betala dels privat konsumtion, dels offentlig konsumtion. Den offentliga konsumtionen betalas via olika typer av skatter och avgifter så som kommunalskatt, kommunal fastighetsavgift, moms etc.

Vad får jag då för pengarna?
- Kommunalskatten finansierar barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och räddningstjänst. Kommunen hanterar utöver det även tätorternas gator och grönområden, lekplatser med mera. Kommunen är också engagerad inom kultur- och fritidsverksamheter, infrastruktur och näringslivsfrågor. Kommunen är även myndighet med bygg- och räddningsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och överförmyndarnämnd. Kommuner tillhandahåller många viktiga tjänster som jag som medborgare har behov av. Behoven ser olika ut för olika individer, barn och ungdomar behöver till exempel utbildning, våra äldre och sjuka invånare behöver omsorg.

- När det gäller min privatekonomi strävar jag efter att ha balans mellan mina inkomster och utgifter. Om det inte är så måste jag ta lån och i en framtid betala för det jag konsumerar nu, det vill säga jag försämrar mitt framtida konsumtionsutrymme. Samma sak gäller för en kommun, årets kommunalskatt ska täcka kommunens kostnader för alla verksamheter. Om kommunen inte upprätthåller den balansen så får morgondagens kommuninvånare, alltså våra barn, betala för vår nuvarande kommunala service, förklarar Stefan Nilsson.

Årsredovisning 2012PDF

Vill du ha årsredovisningen i pappersform är du välkommen att hämta ett exemplar i kommunhuset.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-05-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se