Åtvidabergs kommun

Årets pedagog utsedd

Mikael Uhrberg, förskollärare på Långbrotts förskola utses av Barn och utbildningsutskottet till årets Åtvidabergspedagog 2016.

I år har nomineringsprocessen förändrats så att alla har haft möjlighet att nominera kandidater. Det har kommit in 80 nomineringar av 47 personer. En jury bestående av Barn- och utbildningsutskottets ordförande, vice ordförande samt Barn- och utbildningschef har av de nominerade valt ut tre kandidater som presenterats för utskottet.

De tre kandidaterna med motivering är:

Mikael Urberg Långbrotts förskola
Mikael har lätt att anpassa sig till barnens nivå. Han utgår från barnens intressen i sin planering och i vardagen på förskolan. Han får barnen att utvecklas och får dem intresserade av det han lär dem. Hans arbete kännetecknas av engagemang, trygghet och en vilja att själv utvecklas som pedagog. Mikael förstår och är en hjälpande hand när det behövs. En klar stjärna i kommunens bemanning på våra förskolor.

Fredrika Olsson Alléskolan
Fredrika är en engagerad och målmedveten person som alltid ser till barnens bästa! Hon skänker en tillit till barnen så de känner sig trygga och alla elever och barn får lära sig ta eget ansvar med stöd av henne. Barnen kommer alltid först för Fredrika. Hon hittar alltid lösningar före hinder och är på så sätt en förebild för andra. Fredrika är en trygg vuxen som gör skillnad.

Stefan Österberg Alléskolan
Stefan brinner för sitt jobb och för alla ungdomar. För Stefan är det en självklarhet att alla har rätt att vara olika. Han handleder övrig personal och delger sina råd och kunskaper för att andra också ska kunna hjälpa alla elever att nå så långt som möjligt. Genom sitt elevfokus, sin närvaro och sin lyhördhet når han fram till eleverna i de svåra samtalen. Stefan är en god lyssnare som gör det möjligt att prata, även om det som är omöjligt.

Kandidaterna kommer att uppmärksammas på resp enhet.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-11-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se