Åtvidabergs kommun

Årets Åtvidabergspedagog och årets entreprenöriella samarbetsföretag utsedda

Varje år utser barn- och utbildningsutskottet i Åtvidabergs kommun årets pedagog inom barn och utbildning. Utskottet delar även ut pris till en lokal företagare som särskilt bidragit till att främja kontakterna mellan skola och näringsliv. Nu är vinnarna utsedda och på årets sista kommunfullmäktigemöte den 16 december kommer de att uppmärksammas.

Årets pedagog inom barn- och utbildning

Mirja Rydberg, lärare Centralskolan
Motivering: Mirja är en framåttänkande pedagog som har ett stort engagemang för lärande. Hon är flexibel, nyfiken och brinner för att utveckla och vidga undervisningen. Mirja lyssnar in, analyserar och lägger därefter upp arbetet utifrån elevernas behov och den nivå där eleven befinner sig. Mirja använder sig av olika arbetssätt och pedagogiska verktyg för att få eleverna att utvecklas och nå målen. Genom sitt varierande arbetssätt får hon eleverna med sig och får dem att utvecklas. Genom ett bra klimat i klassrummet får alla elever möjlighet att lära och ta in kunskap på bästa möjliga sätt. Nominerad av Maria Gullquist

Årets entreprenöriella samarbetsföretag

PartnerTech Motivering: Genom sitt genuina engagemang på det lokala, regionala och globala planet, kan vi alltid luta oss mot PartnerTech i stort och smått. Lokalt kan det röra sig om praktikplatser för gymnasielever och nyanlända. Engagemang i vår lokala Teknik College styrgrupp. Inspiratörer samt stipendiegivare. Regionalt via ett långsiktigt strategiskt arbete för kompetensförsörjningen till industrin via t.ex. Industridagen. Globalt genom att ge oss en glimt av den stora världen, det som tillverkas lokalt har en stor betydelse globalt. Sammantaget visar PartnerTech ett genuint engagemang för våra ungdomar och för att aktivt vara en del av vår verksamhet, vilket vi uppskattar mycket!

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-11-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se