Åtvidabergs kommun

Ärendet om akutboende på Gruvgatan återremitteras

Kommunen har fått nya fördelningstal gällande flyktingar som anvisas till kommunen från Migrationsverkets anläggningsboenden. På grund av de ändrade förhållandena så beslutades idag vid kommunfullmäktiges möte att återremittera ärendet om akutboende på Gruvgatan.

-Kommunledningen ställer sig bakom den politiska majoritetens beslut om att återremittera ärendet. Förutsättningarna för den akuta bostadsförsörjningen förändras snabbt, säger kommunchef Robert Bredberg. Vi har fått nya fördelningstal gällande anvisningar från länsstyrelsen. De nya fördelningstalen innebär en reducering med 35 procent i antalet anvisningar. Även om en anvisning kan bestå av fler än en individ så är det en väsentlig volymminskning, som i det lägsta alternativet motsvarar det planerade akutboendet på Gruvgatan.

Kommunens tjänstemän har i samarbetet med de lokala fastighetsägarna fått in fler lägenheter de senaste veckorna och hoppas på fortsatt gott samarbete med de lokala fastighetsägarna och deras förståelse för kommunens behov av fler lägenheter, till de flyktingar som anvisas till kommunen från Migrationsverkets anläggningsboenden.

Det råder också fortsatt osäkerhet kring hur många av de ensamkommande ungdomarna som fyller 18 år under 2017 som kommer att få permanent uppehållstillstånd och därmed få ett behov av stödboenden i Åtvidaberg.

-Att återremittera ärendet innebär att vi ges en möjlighet att fortsätta utreda och ta ställning till vad de nya förutsättningarna innebär och ge ett säkrare beslutsunderlag. Även i en snabbt föränderlig omvärld så är det viktigt att vi har så bra underlag som möjligt innan vi förbinder oss vid investerings- och ökade driftkostnader för olika typer av boenden som sträcker sig över flera år, förklarar Robert Bredberg.

Kommunens långsiktiga behov av fler boendealternativ förändras dock inte. Ett fortsatt arbete med att ta fram och sälja byggklara tomter fortsätter och intresset från lokala och externa byggherrar är fortsatt stort.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-03-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se