Åtvidabergs kommun

Arbete vid vattentornet i Grebo kan ge störningar på dricksvattnet

Under måndagen påbörjas rengöring och underhåll av vattentornet i Grebo. Arbetet beräknas pågå under 2-3 dygn och kan innebära störningar som påverkar vattentrycket och vattenkvalitén.

Om missfärgning av vattnet uppstår, spola till dess missfärgningen försvinner innan vattnet används. Om problem kvarstår en längre tid kontakta Åtvidabergs Vatten AB

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2015-03-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se