Åtvidabergs kommun

Arbetet med aktivitetspark Långbrott igång

Nu när snön är borta så börjar arbetet med mark, gång- och cykelvägar samt schaktning för belysning på Långbrottsområdet att ta fart. Aktivitetsparken växer fram undan för undan. Första spadtaget togs i februari och parken beräknas vara klar under hösten.

Marken i området planeras nu för kommande gräsmattor. Gång- och
cykelvägar samt aktivitetspark kommer att vara belysta och schaktning för belysningsstolpar har också påbörjats. En ny sträckning av cykelväg kommer också att göras och den befintliga pulkabacken ska förbättras.

Under maj och juni månad kommer lek och gymutrustning att monteras.

Hela byggområdet är avstängt för allmänheten under byggnationen.

Marken planeras inför utläggning av matjord på gräsytorna. Foto: Robert Sammons

Gång- och cykelvägar byggs

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-04-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se