Åtvidabergs kommun

Antalet invånare ökar igen

Åtvidabergs kommun ökade med 14 stycken medborgare under 2013. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Vid årsskiftet var den totala folkmängden i Åtvidabergs kommun 11 460 personer.

Åren 2010 och 2011 ökade antalet invånare i kommunen, och vid årets slut 2011 fanns 11 517 boende i kommunen. Under 2012 sjönk invånarantalet för att under 2013 öka igen.

När antalet inflyttade, utflyttade, födda och döda lagts ihop så hamnar den totala folkmängden 2013 på 11 460 personer. Det så kallade flyttnettot är positivt. Det är 47 stycken fler inflyttade till kommunen än utflyttade. Dock är antalet döda fortfarande fler än antalet födda under 2013.

Den största gruppen inflyttade är i åldern 0-4 år (+33 st), därefter följer 25-29 år (+26 st), 35-39 år (+20 st) och sist 30-34 år (+13 st). Största minskningen är i gruppen 20-24 år (-33 st).

Det är fjärde gången på 22 år som invånarantalet ökar i kommunen. De tidigare gångerna var 2011, 2010 och 2006. Som mest har kommunen haft 13 100 invånare, det var 1971.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-02-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se