Åtvidabergs kommun

Antagande av måltidspolicy

Från och med sommaren 2017 kommer kommunen att driva måltidsverksamheten inom skolan och äldreomsorgen i egen regi. En ny måltidspolicy har därför arbetats fram under hösten som nu kommunstyrelsen ger förslag till kommunfullmäktige att anta vid nästa möte den 14 december.

Maten och måltiden är en viktig del varje dag i våra liv. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar. Därför är möjligheten till inflytande och påverkan för barn och elever inom skolans verksamheter, samt äldre och brukare inom vård och omsorgens verksamheter viktig.

Hållbarhet
Åtvidabergs kommun vill erbjuda välsmakande mat och måltidsservice som genomsyras av hög och hållbar kvalitet. I måltidspolicyn som är föreslagen att antas ska måltiden präglas av; delaktighet och jämställdhet, hög kvalitet på råvaror och med lokala inslag, begränsning i användning av hel- och halvfabrikat, i så stor utsträckning som möjligt vara tillagad i kommunen i
ändamålsenliga kök, trivsel och trevligt bemötande, kostnadseffektivitet samt hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa.

Måltidspolicyn anger ambitionsnivån och när policyn är antagen kommer barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen att jobba fram riktlinjer för måltiderna inom respektive verksamhet.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-12-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se