Åtvidabergs kommun

Ändrade rutiner i kommunhuset vid besök

Denna vecka har Åtvidabergs kommun börjat med rutinen att de som ska besöka någon av personalen inne i kommunhuset anmäler sig med namn i receptionen och vem man ska besöka. Detta görs av säkerhetsskäl, både för personal och besökare, för att man vid t ex en brand eller annan händelse ska kunna veta vilka som är i huset och att alla befinner sig i säkerhet. Det går givetvis, precis som tidigare, att anonymt kunna ta del av allmänna handlingar.

Som tidigare är ytterdörren till kommunhuset öppen och det går bra att göra ärenden som vanligt till receptionen. Däremot om man har ärenden eller besök inbokat och behöver komma längre in i kommunhusets lokaler så behöver man anmäla sig i receptionen och skriva sitt namn på en lista och vem man ska besöka. Därefter får man ett besökskort som lämnas tillbaka när man lämnar huset. Listan sparas några veckor för att sedan makuleras. För anonyma besök eller för att anonymt läsa handlingar på plats utan att behöva skriva in sig finns ett särskilt rum tillgängligt.

Åtvidabergs kommun har vid införandet av detta varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, jurist för att kontrollera att allt går rätt till vid handhavandet av inpasseringen och fått svaret att det inte föreligger några hinder eller strider mot svensk lagstiftning.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-05-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se