Åtvidabergs kommun

Andelen elever som börjar dricka alkohol under högstadieperioden har minskat kraftigt i Åtvidaberg

Livsstil Åtvidaberg och drogförebyggande insatser har fått effekt på högstadieelevers alkoholdebut. Andelen elever som för två år sedan drack alkohol för första gången under högstadiet var 62 procent. Idag är siffran nere i 24 procent.  

Hösten 2010 startade Livsstil Åtvidaberg. Det är ett samarbete mellan Alléskolan och Åtvidabergs Sparbank som syftar till att uppmuntra ungdomar att välja en drogfri livsstil. Företag i kommunen är årligen med och sponsrar Livsstil.
I början av höstterminen i årskurs 6 presenteras Livsstil Åtvidaberg på föräldramöten i skolan. Därefter erbjuds eleverna möjlighet att teckna kontrakt där de förbinder sig att välja en drogfri livsstil. Eleven får rabattkort och möjlighet att vara med på olika aktiviteter som t ex resor.

Färre ungdomar dricker alkohol under högstadiet
I samband med att Livsstil startade hösten 2010 så genomfördes på Alléskolan en undersökning om ungdomarnas drogvanor. Undersökningen visade att 62 procent av samtliga elever på högstadiet hade druckit alkohol. Tittar man enskilt på elever i årskurs 9 så var det 80 procent som druckit alkohol.
Två år senare, hösten 2012, gjordes undersökningen igen samt därtill en större enkätundersökning som följer upp den lokala ungdomspolitiken, LUPP,  med frågor som bland annat rör hälsa och livsstil. Undersökningen 2012 visar att 24 procent av samtliga elever på högstadiet druckit alkohol för första gången. Bland niondeklassarna var det 32 procent som hade druckit alkohol.

Samarbete bakom resultatet
Förutom Livsstil Åtvidaberg så har också kommunen, polisen och föreningslivet med flera jobbat tillsammans med drogförebyggande insatser genom att bland annat anordna bra drogfria aktiviteter i samband med Valborgsmässoafton och skolavslutningen. Tidigare har det varit dagar och helger som inneburit en hel del festande bland ungdomar. Numera är eleverna själva med och planerar och kommer med synpunkter.
Föreningslivet och föräldrar är en naturlig del i arrangemangen. Föräldrarna får också information om alkohol och andra drogers konsekvenser i samhället.
- Föräldrarna har fått stöd i att de är viktiga för sina barn och att de genom tydlig gränsdragning kan påverka barnets tobaks- och alkoholdebut, säger Anna Södergren, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun.
- Det är glädjande att nästan 75 procent av eleverna svarar att det inte får dricka alkohol för föräldrarna, men det är dock fortfarande nästan 20 procent som inte vet vad föräldrarna tycker, säger Anna.  

Sedan två år tillbaka har också skolan arrangerat temaveckor om alkohol, narkotika, tobak och dopning med fokus på samhällets konsekvenser av drogerna.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-03-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se