Åtvidabergs kommun

Allmänpolitisk debatt

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att införa allmänpolitiska debatter. På fullmäktiges sammanträde onsdagen den 29 mars kl 13.30 hålls en debatt på temat Åtvidabergs kommuns bostadsförsörjningspolitik. Alla fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten – VÄLKOMNA!

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Attraktiva bostäder och bostadsmiljöer är en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig i kommunen. När företag rekryterar arbetskraft är tillgången till attraktiva bostäder en viktig faktor för att de ska kunna knyta rätt kompetens till sig. Att utveckla boendet bidrar till hela kommunens utveckling och är därför en viktig del av kommunens strategiska planering. Välfärds- och tillväxtperspektivet går hand i hand och bostadspolitiken förtjänar därför en framskjuten plats i den kommunala debatten.

Debatten tar utgångspunkt från följande frågeställning:

Hur ska Åtvidabergs kommun verka för att få fram bostäder för nyinflyttning, till de som vill flytta från sina villor, till ungdomar som vill flytta hemifrån?

Kommunfullmäktiges presidium har lottat ordningen för respektive partis inledningsanförande och kommit fram till följande ordning:

Liberalerna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna

Debattregler:

Respektive parti erhåller max fem minuter till ett inledningsanförande. Under inledningsanföranden tillåts inga repliker eller genmälen.

Möjlighet till kortare repliker och genmälen tillåts när debatten släppts fri.

Tiden för debatten är förutbestämd till 1 timme och 30 minuter.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-03-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se