Åtvidabergs kommun

Aktivitets- och friluftspark på Långbrottsområdet

Åtvidabergs kommun får bidrag från Boverket för att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen på Långbrottsområdet. Parken och scenen ska vara till för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats över generationsgränser. Innehållet i parken ska tas fram tillsammans med boende i området.

Boverkets stöd på 2,1 miljoner kronor är hälften av den totala kostnaden för aktivitets- och friluftsparken, som är beräknad till 4,2 miljoner kronor.

Platsen som är föreslagen är området vid före detta Långbrottsskolan. Den nya parken kan till exempel inrymma fruktträdgård med promenadstigar, multiidrottsmöjligheter, skateytor, lekpark, utegym, kulturscen och grillplats. Olika aktiviteter för både små och stora barn, ungdomar och vuxna.

Tanken med att skapa en aktivitetspark tillsammans med invånarna på Långbrottsområdet är att ge möjlighet till att utveckla en ny samlingspunkt i bostadsområdet som stärker den sociala gemenskapen och bidrar till ökad folkhälsa.

Det som händer nu, med start i början av 2017, är att en detaljplanering av området ska göras i samråd med de boende, föreningar och skolan. Barn och unga kommer via skolan och förskolan bjudas in för att berätta hur de vill att området ska formas. Dialog kommer också att hållas med boende och föreningar som har koppling till området. Tanken är att parken ska vara helt klar hösten 2018.

Det föreslagna området för parken

Det föreslagna området för parken

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-11-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se