Åtvidabergs kommun

Aktiva Åtvid

Under sommaren har arbetet med aktiva Åtvid tagit fart. Aktiva Åtvid handlar om den geografiska platsens samlade utbud av upplevelser, aktiviteter, varor, tjänster och kompetens, helt enkelt allt som finns runt omkring oss i vår vardag. Syftet är att tillsammans ska göra en bra ort ännu bättre och mer attraktiv.

Gemensamma krafter för framgång
Aktiva Åtvid är det begrepp under vilket alla gemensamma krafter, kompetenser och viljor samlas. Människor, föreningar, organisationer, näringsliv, offentlig sektor — allt och alla som delar vår strävan, vision och värderingar där samverkan är vägen till framgång. Under ett års tid kommer Malin Månsson, som är utvecklingsstrateg, att på uppdrag av Åtvidabergs kommun samordna aktiviteter och aktörer inom bland annat turism och besöksnäring, näringsliv, marknadsföring, 600-års jubileet och kultursektorn. Med kreativitet, handlingskraft och nytänkande är målet att tillsammans nå framgång.

Kontaktuppgifter och mer information om aktiva Åtvid

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-08-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se