Åtvidabergs kommun

40 nya BUS-ambassadörer

Utbildning och föreläsningsserie kring barn som riskerar att fara illa på grund av krångel hemma, har resulterat i 40 nya BUS-ambassadörer i kommunen. 
BUS står för barn och ungdomsstöd. I Åtvidaberg har socialtjänsten sedan flera år jobbat med barn- och ungdomsstödsgrupper, så kallade BUS-grupper. Men eftersom alla som har det krångligt hemma av olika anledningar inte kommer till gruppverksamheten, så har kommunen arbetat med att utveckla en bättre samverkan mellan socialtjänsten och skolan för att uppmärksamma dessa barn och ungdomar och kunna stödja dem i deras vardag.
 
Extra barnfokus
Sedan tre år tillbaka finns därför så kallade BUS-ambassadörer ute på skolorna. Att vara BUS-ambassadör innebär att man har extra fokus på att uppmärksamma om något barn mår dåligt, att bekräfta barnet och kunna stötta på rätt sätt men också att vara en resurs, en kunskapskälla och ett stöd för övrig personal när det gäller de utsatta barnens situation och samverkan med andra verksamheter och myndigheter.
 
40 nya ambassadörer
Önskemål har funnits från skolan om att utbilda fler BUS-ambassadörer. Därför har kommunen hållit en utbildning och föreläsningsserie under hösten och våren, vilket resulterat i 40 stycken nya ambassadörer. Sammanlagt finns nu 50 BUS-ambassadörer som jobbar i Åtvidabergs kommun.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-05-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se