Åtvidabergs kommun

3,1 miljoner i EU-stöd till skolorna i Åtvidaberg

Skolorna i Åtvidaberg har beviljats 3,1 miljoner kronor i EU-stöd för att arbeta med entreprenörskap i skolan som på sikt ska göra eleverna mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Projektet "Från bruksanda till framåtanda" som fått EU-stödet ska genomföras under en tvåårsperiod. Syftet är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet. Projektet har ett jämställdhetsfokus där flickor ska ges möjlighet att upptäcka teknik och tekniska yrken och pojkarnas betygsresultat ska höjas generellt genom att tydligare koppla skolans mål till kraven på arbetsmarknaden.

- För att följa med i utvecklingen måste skolan våga öppna upp sig och vara en aktiv aktör i samhället. Vi måste i allt högre utsträckning möjliggöra lärande genom att eleverna ställs inför verkliga situationer, problem och lösningar, säger Hans Grimsell, projektledare och enhetschef på Alléskolan i Åtvidaberg.

En modell ska nu tas fram för hur skolorna ska arbeta med entreprenörskap i alla årskurser från förskola till gymnasium. Personalen i skolan ska få en bättre inblick i dagens arbetsmarknad och villkoren för företagande. Elever vid fler program på gymnasieskolan ska ges möjlighet att driva UF-företag och grundskolan ska hitta och utveckla arbetsformer för att stärka elevernas kreativitet, självförtroende och företagsamhet.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-08-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se