Åtvidabergs kommun

300-dagars regeln upphör i nuvarande form

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 300-dagars regeln ska upphöra vid årsskiftet. Målen som sattes för att nå effektivitet och kvalitetshöjning i verksamheterna är nådda och kommunen kan som arbetsgivare nu helt fokusera på att vara en arbetsgivare med framåtanda.

Regeln infördes i en tid när kommunen behövde sanera ekonomin och den var en viktig del i arbetet med att se över kompetens hos personal och framtida behov. För att höja kvaliteten i verksamheterna ville kommunen också höja andelen utbildad personal. Det skedde genom att i möjligaste mån försöka undvika att tillfälliga anställningar automatiskt gick över i så kallat LAS-företräde och i förlängningen tillsvidareanställning. Därför beslutades om den så kallade 300-dagars regeln där kommunen avslutade tillfälliga anställningar innan lagen om anställningsskydd trädde i kraft efter ett år.

Under de år som gått har målen som då sattes upp kunnat nås. Åtvidabergs kommun kan nu helt fokusera på att vara en arbetsgivare med framåtanda vilket innebär att både behålla och utveckla kompetent personal och samtidigt se över den framtida kompetensförsörjningen och attrahera nya medarbetare. 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-12-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se