Åtvidabergs kommun

1,8 miljoner till vård- och omsorgsförvaltningen för arbetet med sjuka äldre

Socialstyrelsen betalar via SKL ut så kallade prestationspengar till kommuner och landsting som uppnår vissa mål i arbetet med att ge god vård i livets slutskede till sjuka äldre människor. Åtvidabergs kommun har fått 1,8 miljoner kronor i prestationsersättning.

- Jag är mycket stolt och glad över resultatet. Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Åtvidabergs vårdcentral har sedan många år tillbaka prioriterat vården i livets slutskede på olika sätt där brytpunktssamtalen har en central roll, säger Jan-Åke Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS). Han fortsätter:
- Jag blev mycket glatt överraskad över summan av prestationsmedlen som förvaltningen fick, för denna parameter ingår i vårt ordinarie arbete och förvaltningen har inte haft speciellt fokus på detta, utan på att förbättra kvaliteten på vården för de personer som vårdats i livets slut.  

Bakgrund
Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen, som pågår fram till 2014, syftar bland annat till att utveckla god vård i livets slutskede, ett förebyggande arbetssätt för att förhindra undernäring, trycksår och fallolyckor, god läkemedelsbehandling och en sammanhållen vård och omsorg.
Till hjälp med att uppnå de olika kvalitetsmålen i arbetet så finns så kallade kvalitetsregister. Prestationsersättning betalas ut av SKL till de kommuner och landsting som lyckas med arbetet och målen i registren.

Nationella register
Vård- och omsorgsförvaltningen i Åtvidabergs kommun är ansluten till två nationella register, palliativa registret och senior alert. Det palliativa registret är ett stöd i arbetet för att bedriva en ordnad, god vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut. I palliativa registret registreras alla som har avlidit, där personens sista tid i livet beskrivs i form av smärtlindring, omvårdnad och vak vid dödsögonblicket, samt ytterligare flera parametrar.

Registrering och riskbedömning i senior alert ger möjlighet att bedriva ett aktivt, systematiskt och förebyggande förbättringsarbete.

Resultat
I prestationsersättning 2012 fördelas 50 miljoner kronor till de kommuner och landsting som registrerar minst 70 procent av dödsfallen i Svenska palliativregistret. Åtvidabergs kommun registrerade 84,6 procent och var en av 10 kommuner i Östergötland som nådde målet. Det resulterar i drygt 88 000 kronor.
De kommuner och landsting som uppnått minst 70 procents täckningsgrad i registret, får dessutom dela på ytterligare 20 miljoner om de i 60 procent av dödsfallen även genomfört ett så kallat brytpunktssamtal. Det är ett läkarlett samtal, där målet för vården ändrar inriktning, och hålls när de livsförlängande insatserna inte längre har effekt. Vården och omsorgen inriktas på att skapa trygghet och lugn, symptomlindring av ångest, smärta och oro. Det ger också möjligheter att minska behov av sjukhusvård och påfrestande transporter. Åtvidabergskommun rapporterade att det i 68 procent av de inrapporterade dödsfallen hade genomförts ett brytpunktssamtal. Åtvidabergs kommun var en av 13 kommuner i Sverige som nådde det målet, vilket ger prestationspengar på nästan 1,7 miljoner kronor.

I registret senior alert där ett preventivt arbetssätt premieras fördelas 50 miljoner kronor till kommuner och landsting som inom relevanta verksamheter har påbörjat registrering. Åtvidabergs kommun har genomfört 235 registreringar och får ersättning på drygt 80 000 kronor för detta.

1,8 miljoner i ersättning
Totalt har vård- och omsorgsförvaltningen fått drygt 1,8 miljoner kronor i prestationspengar för sitt utvecklingsarbete under 2012. Det är ännu inte bestämt vad pengarna ska användas till inom förvaltningen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-01-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se