Åtvidabergs kommun

1,4 ton farligt avfall hamnade rätt!

Den 20 september åkte "miljöbilen" på uppdrag av Åtvidabergs Renhållning AB runt till olika platser inom kommunen för att samla in hushållens farliga avfall. Resultatet blev att drygt 90 personer tillsammans lämnade in cirka 1,4 ton avfall.

Det var färgrester, bekämpningsmedel, oljor, batterier, lysrör m.m. som nu tagits om hand på ett miljöriktigt sätt genom Tekniska Verken i Linköping AB´s försorg.
Tack för din medverkan!

Om man missade detta tillfälle kan man under hela året lämna farligt avfall från hushållen till miljöstationen vid Korshults återvinningscentral.
 
Vill du veta mer:
Öppettider vid Korshults återvinningscentral
Information om farligt avfall/länk till sidan olika avfall/farligt avfall/
 
Har du frågor om insamlingen eller annat som rör farligt avfall så hör gärna av dig till:
Göran Börkén, miljöingenjör - telefon 0120-831 88, e-post: goran.borken@atvidaberg.se

Miljöbilen
Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-10-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se