Åtvidabergs kommun

1,2 miljoner till vård- och omsorgsförvaltningen för arbetet med sjuka äldre människor

Socialstyrelsen betalar via SKL ut så kallade prestationspengar till kommuner och landsting som uppnår vissa mål i arbetet med att ge god vård i livets slutskede till de mest sjuka äldre. Åtvidabergs kommun har fått 1,2 miljoner kronor i prestationsersättning.

- All personal inom äldreomsorgen har återigen presterat ett fantastiskt bra förbättringsarbete för de mest sjuka äldre i vår kommun, säger Jan-Åke Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) och fortsätter:
- Vi utvecklar ständigt vårt arbete för att det ska bli så bra som möjligt för sjuka äldre. Sedan att vi för andra året i rad erhåller pengar för vårt lyckade utvecklings- och kvalitetsarbete ser jag som en bonus.

Bakgrund
Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen, som pågår fram till 2014, syftar bland annat till att utveckla god vård i livets slutskede, ett förebyggande arbetssätt för att förhindra undernäring, trycksår och fallolyckor, god läkemedelsbehandling och en sammanhållen vård och omsorg.

Till hjälp med att uppnå de olika kvalitetsmålen i arbetet så finns så kallade kvalitetsregister. Prestationsersättning betalas ut av SKL till de kommuner och landsting som lyckas med arbetet och målen i registren.

Nationella register
Vård- och omsorgsförvaltningen i Åtvidabergs kommun är ansluten till tre nationella register, palliativa registret, senior alert och BPSD. Det palliativa registret är ett stöd i arbetet för att bedriva en ordnad, god vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut. Registrering och riskbedömning i senior alert ger möjlighet att bedriva ett aktivt, systematiskt och förebyggande arbete när det gäller trycksår, undernäring, fall och ohälsa i munnen. BPSD rör beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Prestationsersättning
Åtvidabergs kommun har alltså fått pengar, 1,2 miljoner kronor, för resultatet i de tre kvalitetsregister som kommunen är ansluten till och de kvalitetsmätningar som SKL utför i utvecklingsarbetet för de mest sjuka äldre.

Vad är det som främst har förbättrats?
- Det är bättre flöde i arbetsprocessen. Till exempel så registrerar vi oftare och på fler personer. All personal är också involverad i registeringen. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen tidigt är uppmärksam på eventuella förändringar hos den sjuke så att vi snabbt kan sätta in åtgärder och i förebyggande syfte. Vi kontrollerar även munhälsan oftare nu. Tidigare skedde det en gång per år, säger Lena Larsson, vikarierande MAS.

Förra årets prestationspengar på 1,8 miljoner kronor gick till att fortsätta utveckla verksamheten. Vad årets summa 1,2 miljoner ska användas till inom förvaltningen är inte bestämt ännu.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-12-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se