Åtvidabergs kommun

100 personer kom till samverkansmöte för föreningar

Det finns ett brett och engagerat föreningsliv i Åtvidabergs kommun. 100 föreningsaktiva inom bland annat kultur och idrott deltog i samverkansmötet som Åtvidabergs kommun bjöd in till i förra veckan.

På agendan fanns presentation av kostnadsfria verktyg som hjälper föreningar med samordning, marknadsföring och gemensam evenemangskalender. Under kvällen presenterades även möjligheter till ekonomiskt stöd till föreningar samt hur kommunen arbetar med att utveckla samverkan med föreningar, i pausen bjöds på kaffe och smörgås.

Kontaktuppgifter till föreningsansvariga inom Åtvidabergs kommun:
Jeanette Andersson, Fritidsutveckling
Telefon 0120-830 07 E-post: jeanette.m.andersson@atvidberg.se

Malin Forsling Parborg, Kulturutveckling
Telefon 0120-831 98 E-post: malin.forsling-parborg@atvidaberg.se

Anna Johansson, Lokalbokning, administratör för ekonomiskt stöd till föreningar Telefon 0120-831 94 E-post: anna.johansson@atvidaberg.se

Inbjudna föredragshållare som deltog under samverkansmötet:

Hanna Månsson, Visit Östergötland berättade om webbverktyget Basetool som bland annat innehåller en publik evenemangskalender och ett grupplaneringsverktyg. För mer information om Visit Östergötland: http://www.visitostergotland.se/sv/om-visit-ostergotland/

För mer information om Basetool: https://www.basetool.se/%C3%B6sterg%C3%B6tland

Kontaktuppgifter: Hanna Månsson, telefon 010-103 65 34, e-post: hanna.mansson@regionostergotland.se

Joakim Svensson energi- och klimatrådgivare från miljökontoret vid Åtvidabergs kommun, berättade om hur föreningar kan bli miljösmarta och tipsade om deltagande i evenemanget Earth Hour 2016 där man kan vinna en el-cykel.  För mer information: http://www.atvidaberg.se/nyhetsarkiv/earthhour2016vinnenelcykel.5.15d59a7c151bb4254b7bf530.html

Kontaktuppgifter: Joakim Svensson, telefon: 0494-191 66, e-post: joakim.svensson@atvidaberg.se

Jeanette Uner, konsulent från Leader och Jennie Rothman, utredare Åtvidabergs kommun berättade om Leader folkungaland, där föreningar har möjlighet att ansöka om ekonomiska projektmedel. Nytt för denna sökomgång är att föreningar från hela Åtvidabergs kommun kan söka medel begreppet landsbygd har breddats och nu innefattar orter på upp till 20 000 invånare. Nästa fördjupade informationsmöte är den 6 april kl 18.00. För mer information: http://www.atvidaberg.se/nyhetsarkiv/sokstodforprojektsomutvecklarlandsbygden.5.15d59a7c151bb4254b7c382d.html

Kontaktuppgifter: Jeanette Unér, telefon 070 460 3506, e-post: jeanette@leaderfolkungaland.se,

Jennie Rothman, telefon 0120-83115, e-post: jennie.rothman@atvidaberg.se.

Mikael Kempe, SISU idrottsutbildarna berättade om organisationen och hur SISU arbetar med ledarskapsutbildningar, integration och olika typer av stöd till idrottsföreningar.

För mer information: http://www.sisuidrottsutbildarna.se/

Kontaktuppgifter: Mikael Kempe, telefon 010-476 50 36, e-post: mikael@sisu.nu

Johan Gustafsson Verksamhetschef för gata och park, ansvarig för kommunala idrottsanläggningar och Anna-Lena Grusell, Turism-, kultur- och fritidschef deltog även i mötet och presenterade kommunens arbete utifrån samverkan, stöd och medborgardialog.

Kontaktuppgifter: Anna-Lena Grusell, telefon 0120-833 06 , epost: anna-lena.grusell-landenberg@atvidaberg.se, Johan Gustafsson telefon 0120-831 83, epost: johan.gustafsson@atvidaberg.se

Sista dagen att söka ekonomiskt stöd till föreningar i Åtvidabergs kommun är 25 februari. Mer information finns här: http://www.atvidaberg.se/nyhetsarkiv/dagsattsokaforeningsbidrag.5.15d59a7c151bb4254b764ff3.html

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-02-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se