Handikappomsorg

Kontaktuppgifter

Caroline Svensson
Områdeschef
0120- 832 97
caroline.svensson@atvidaberg.se

Pernilla Emilsson
Enhetschef
0120- 833 21
pernilla.emilsson@atvidaberg.se
Ansvar: Rehabteamet, Personlig Assistans, Avlösarservice, ledsagning samt korttidsvistelse utanför hemmet och förlängd skolbarnsomsorg LSS

Evelina Gustafsson
Enhetschef 
0120-832 94
evelina.gustafsson@atvidaberg.se
Ansvar:
Gruppbostäder LSS

Anette Lindvall
Enhetschef
0120- 832 48
anette.lindvall@atvidaberg.se
Ansvar:Vård- och Rehabteamet

Sara Törnå
Tf Enhetschef
0120- 833 93
sara.torna@atvidaberg.se
Ansvar: Bemanningsenheten

Maria Björk
Tf Enhetschef
0120- 833 76
maria.bjork@atvidaberg.se
Ansvar:Socialpsykiatri gruppbostad, daglig verksamhet, boendestöd och servicebostad. Samt daglig verksamhet LSS

Josefine Wass 
Administrativ assistent
0120- 831 59
josefine.wass@atvidaberg.se

Lina Jonasson
Adminstrativ assistent
0120- 832 27
lina.jonasson@atvidaberg.se

Biståndshandläggare

Handläggarenheten SoL LSS mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid: måndag - fredag 08.00-09.00
Fax: 0120-140 18

Josefine Olaisen Lundh
Enhetschef Handläggarenheten Sol LSS
0120-830 00 (växel)
josefine.olaisen-lundh@atvidaberg.se

Anette Carlback
LSS-handläggare
anette.carlback@atvidaberg.se

Annette Urberg
LSS-handläggare
annette.urberg@atvidaberg.se

Sofie Carlsson
LSS-handläggare
sofie.carlsson@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-02-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se