Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att reducera arbetslösheten och kostnaderna för försörjningsstöd. Verksamheten vänder sig till långtidsarbetslösa och personer med olika arbetshinder. Flyktingmottagningen är organiserad på enheten.

Adress:
Besöksadress: Bruksgatan 1
Postadress: Box 206, 597 25 ÅTVIDABERG
Fax 0120-835 13

Kontaktuppgifter
 
Lotta Åkesson
Enhetschef
0120-831 08
liselott.akesson@atvidaberg.se

Rolf Lundberg
Arbetsledare servicegruppen
076-104 22 11
rolf.lundberg@atvidaberg.se

Bertil Karlsson
Arbetsledare servicegruppen
0708-830124
bertil.karlsson@atvidaberg.se

Marie Johansson
Arbetsledare Återbruket
070-242 83 25
marie.e.johansson@atvidaberg.se

James Danielsson
Etablering- och informationssamordnare
0120-835 02
james.danielsson@atvidaberg.se

Monica Erlandsson
Praktiksamordnare
0120-831 25
0703-383167
monica.algefors-erlandsson@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-03-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se