Stöd i vardagen

Områdeschef
Caroline Svensson
0120-832 97 fax 0120-832 67
caroline.svensson@atvidaberg.se
Område:Kommunrehab (korttidsavdelning), dagverksamhet, anhörigstöd

Enhetschef
Pernilla Emilsson
0120-833 21 fax 0120-832 67
pernilla.emilsson@atvidaberg.se
Vård-och rehabteam

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-01-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se