Äldreomsorg

Vård-och omsorgsboende (särskilt boende)

Områdeschef
Ankie Jönsson
0120-832 66 fax 0120-832 44
ann-katrine.jonsson@atvidaberg.se

Enhetschef
Marie Skogh
0120-832 83, 070-343 77 33 fax 0120-355 12
marie.skogh@atvidaberg.se
Rosengården(gruppboende för demenssjuka personer), daglig verksamhet Östansol 

Enhetschef
Rose-Marie Skogh

070-628 33 03 fax 0120-355 12
Björkbacken

Enhetschef
Sofia Sjöholm
0120-831 58
sofia.sjoholm@atvidaberg.se
Korttids, hemtjänst Björkbacken, nattpatrull, anhörigstöd, daglig verksamhet Östergården

Enhetschef
Lisa Johansson
0120-833 84
lisa.johansson@atvidaberg.se
Hemtjänst

Enhetschef Förenade Care
Hanna Karlsson
0120-832 75
Kopparsvanen

Hur ansöker man om plats för vård- och omsorgsboende?

Ta kontakt med biståndshandläggare:  

Handläggarenheten SoL LSS mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid: måndag-fredag kl. 8.00-9.00

Enhetschef Handläggarenheten Sol LSS
Josefine Olaisen Lundh
0120-830 00 (växel)
josefine.olaisen-lundh@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-02-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se