Vård & Omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar inom följande verksamhetsområden

  • Handikappomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg

Adress

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Box 206, 597 30 ÅTVIDABERG

Kontaktuppgifter

Marie Christiansson
Socialchef
0120-832 01
marie.christiansson@atvidaberg.se

Jan-Åke Karlsson
IT-strateg
0120-832 69
jan-ake.karlsson@atvidaberg.se

Anna Andersson
Nämnd- och utredningssekreterare 
0120-832 02
anna.andersson@atvidaberg.se

Marie Almroth
Utvecklingsledare
0120-831 01
marie.almroth@atvidaberg.se

Anna Agebjörn Hafström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0120-833 14
anna.agebjorn-hafstrom@atvidaberg.se
 
Inger Gustafsson-Lundin
Ekonomiassistent, avgifter
0120-832 13
inger.gustafsson-lundin@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se