Turism, fritid, kultur och bibliotek

Enheten har ansvar för frågor som rör turism, fritid, kultur och bibliotek.

Kontaktuppgifter

Turism, fritid, kultur

Anna-Lena Grusell
Verksamhetschef turism, kultur, fritid och bibliotek
0120-833 06
070-510 83 07
anna-lena.grusell-landenberg@atvidaberg.se

Patrick Friberg
Turistbyråvärd/fritidsassistent
0120-830 07
070-518 31 97
patrick.friberg@atvidaberg.se

Malin Forsling Parborg
Kulturutvecklare
0120-831 98
072-723 31 71
malin.forsling-parborg@atvidaberg.se

Bibliotek

Kommunbibliotek/Gymnasiebibliotek:
Karolina Antonsson
Bibliotekschef
0120-833 42
070-398 33 42
karolina.antonsson@atvidaberg.se

Marie Drejstam
Bibliotekarie
0120-831 95
marie.drejstam@atvidaberg.se

Karin Fahlstedt
Biblioteksassistent, barnverksamhet 0-6 år
0120-831 16
karin.fahlstedt@atvidaberg.se

Karolina Hansson
Bibliotekspedagog, Bildningscentrum Facetten
0120-833 73
karolina.hansson@atvidaberg.se

Kathrin Johansson
Bibliotekarie (fjärrlån, lokalhistoria, talböcker, Boken kommer, samarbete med äldreomsorg och omsorg, webb)
0120-831 92
kathrin.johansson@atvidaberg.se

Maria Nilsson
Bibliotekarie, barn- och ungdomsverksamhet (föräldraledig)
0120-831 96
maria.nilsson@atvidaberg.se

Anne-Louise Ståhl
Biblioteksassistent
0120-831 97
anne-louise.stahl@atvidaberg.se

Skolbibliotek:
Karin Nielsen Lundin
Skolbibliotekarie, Alléskolan
karin.nielsen-lundin@atvidaberg.se

Malla Solheim
Skolbiblioteksansvarig, Grebo och Björsäter
malla.solheim@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-06-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se