Samhällsplanering och kommunikationer

Ansvarsområdet omfattar:

  • Fysisk planering
  • GIS/MBK
  • Naturvård
  • Kollektivtrafik
  • Statistik
  • Skolskjuts och färdtjänst
  • Landsbygdsfrågor 

Kontaktuppgifter

Henrik Lange
GIS-samordnare/t.f. verksamhetschef
0120-831 50
henrik.lange@atvidaberg.se

Henrik Öhlin
Stadsarkitekt
stadsarkitekt@atvidaberg.se

Martin Trpkovski
Planarkitekt
0120-830 15
martin.trpkovski@atvidaberg.se

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88
gatapark@atvidaberg.se

Kristina Andersson
Färdtjänst- och skolskjutssamordnare
0120-833 04
kristina.andersson@atvidaberg.se  

Peter Westerlund
Administratör
0120-831 86
peter.westerlund@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se