Miljö och hälsoskydd

Miljökontoret arbetar med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelssäkerhet samt strategiskt arbetsmiljöarbete.

Syftet med vår verksamhet är att förebygga så att mark, vatten och luft inte förorenas, samt att förebygga hälsorisker för människor som bor och arbetar i vår kommun.

Läs mer om miljö och hälsa och om vår verksamhet.

Kontaktuppgifter

Epost:
miljo@atvidaberg.se

Yasmine Dernelid
Tf. Miljöchef
0120-831 20

Klas Skytt
1:e miljöinspektör
0120-831 47

Karin Wiklund
Miljöinspektör
0120-831 48

Ann-Sofie Westin
Miljöinspektör
0120-831 45

Laila Skytt
Miljöinspektör
0120-831 51

Joakim Svensson
Energi- och klimatrådgivare
0120-831 91

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-09-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se