Gata och park

Gata och park arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • drift, skötstel och underhåll av kommunens parker, grönområden, skogar och lekplatser samt fritidsanläggningar och uthyrning av dessa.
  • drift, skötsel och underhåll av kommunens gator och vägar. I verksamheten inryms även upplåtelser och tillståndsgivning för allmän mark, parkeringstillstånd och lokala trafikföreskrifter.

Kontaktuppgifter

Johan Gustafsson
Verksamhetschef för gata och park
0120-831 83

Pär Johansson
Gatuingenjör
0120-831 89

Robert Sammons
Trafik- och projektingenjör
0120-831 85

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88

Anna Johansson
Administratör
0120-831 94

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se