Byggkontoret

Byggenheten är ansvariga för plan- och byggfrågor samt bostadsanpassning.

  • Vi informerar och ger råd om gällande lagstiftning för planfrågor, byggfrågor och bostadsanpassning.
  • Vi behandlar ansökningar om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL), bygganmälningar (PBL o BVL), strandskydd (MB) och bostadsanpassning (BAB).
  • Vi övervakar att gällande lagstiftning följs vid funktionskontroller av ventilationssystem (OVK) och plan- bygglagen (PBL).
  • Vi kontrollera vidmakthållande av skyddsrum (lagen om civilt försvar).

Kontakta oss gärna via bygglovskontoret@atvidaberg.se

Johan Älvedal
Verksamhetschef bygg- och miljökontoret
0120-831 14

Hossam Mohammad
Byggnadsinspektör
0120-831 64

Pia Hjertström 
Bygglovshandläggare
0120-831 61

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se