Personalenheten

Personalenheten är en stödfunktion för kommunens verksamheter inom områden som anställning, avtal och löner.

Ytterligare några av våra arbetsområden är:

-Arbetsmiljö
-Jämställdhet
-Kompetensutveckling
-Avtalsförsäkringar och pensioner

Adress:

Besöks- samt postadress: Adelswärdsgatan 7
Box 206, 597 25 ÅTVIDABERG

Kontaktuppgifter:

Monika Holmberg
HR-Chef
0120-831 35
Ansvarar för ledning och samordning av det strategiska och operativa personalarbetet
monika.holmberg@atvidaberg.se

Peter Lind
HR-specialist
0120-831 41
Avtals- och lagtolkning, löneöversyn, arvodesregler, pensionsfrågor, förhandlingar samt vissa löneadministrativa uppgifter  
peter.lind@atvidaberg.se

Sofia Mannerfelt
HR-specialist
0120-831 93
Ansvarar för det operativa personalarbetet som tex. rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering

Marie Sandqvist
Löneassistent
0120-831 32
Löneberäkning för barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förtroendevalda  
marie.sandqvist@atvidaberg.se

Anna-Karin Tundal
Löneassistent
0120-831 38
Löneberäkning för personal inom vård och omsorg samt familjehem och kontaktpersoner, arbetsmarknadsåtgärder
anna-karin.tundal@atvidaberg.se

Åsa Rehn
Assistent
0120-831 40
Administration kring rekrytering, samt allmän administration  
asa.rehn@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-10-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se