Kanslienheten

 • övergripande resultatstyrning, verksamhetsutveckling och utvärdering
 • ärendeberedning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott
 • sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott, personalutskott samt för kommunfullmäktiges beredningar
 • kommunal- och förvaltningsrättsliga och andra juridiska frågor
 • post, diarie och arkivfrågor
 • administrationen av samtliga allmänna val
 • utrednings- och planeringsverksamhet
 • säkerhet- och trygghesfrågor
 • Folkhälsofrågor
 • Övergripande integrationsfrågor
 • Samordning och utveckling av kommunens ärendehanteringsprocesser

Adress:
Besöks- samt postadress: Adelswärdsgatan 7
Box 206, 597 25 ÅTVIDABERG

Kanslienheten håller öppet för utlämnande av allmänna handlingar

Vardagar 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Jonas Fredriksson
Kanslichef
0120-831 21
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Joakim Karlsson
Kommunsekreterare
0120-831 13
joakim.karlsson@atvidaberg.se

Britt-Louise Altmar

Registrator och kommunarkiv
0120-831 19
britt-louise.altmar@atvidaberg.se

Nathalie Karpéus
Säkerhetssamordnare
070-601 18 15
nathalie.karpeus@atvidaberg.se

Sara Birgersson
Folkhälso- och integrationssamordnare
0120-830 09
sara.birgersson@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se