Ekonomienheten

Ekonomienheten handhar stabsuppgifter för kommunstyrelsens räkning. Vidare har enheten följande uppgifter:  

  • bereder och upprättar årsbudget/flerårsplan
  • upprättar bokslut/årsredovisning
  • ansvarar för finansieringsfrågor och medelsförvaltning
  • svarar för systemförvaltning och utveckling av kommunens ekonomisystem

Ekonomienheten handhar även centraliserade ekonomiska service- och förvaltningsuppgifter som kassa- och kravverksamhet, löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra samt  stiftelser förvaltade av kommunen.

Adress:

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Box 206, 597 25 ÅTVIDABERG

Kontaktuppgifter


Sofie Malm Höglund
Ekonomichef
0120-831 33
sofie.malm-hoglund@atvidaberg.se

Anette Säberg
Ekonom
Redovisning, Bokslut, Kund- och leverantörsreskontra, Kassan, Kravverksamhet
0120-831 34
anette.eriksson-saberg@atvidaberg.se

Liliana Bäckström
Ekonomiassistent
Ekonomiadministration, kund- och leverantörsreskontra, Kassan, Kravverksamhet
0120-831 55
liliana.backstrom@atvidaberg.se

Mats Junling
Controller
Ekonomiskt utredningsarbete, uppföljning samt budget och bokslutsarbete.
0120-831 39
mats.junling@atvidaberg.se 

Daniel Tornberg
Controller
Ekonomiskt utredningsarbete, uppföljning samt budget och bokslutsarbete.
0120-833 40
daniel.tornberg@atvidaberg.se

Susanne Båtwijk
Controller
Ekonomiskt utredningsarbete, uppföljning samt budget och bokslutsarbete.
0120-831 12
susanne.batwijk@atvidaberg.se


Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se