Barn- och

utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Barnomsorg
  • Grundskola inklusive förskoleklass samt grundsärskola 
  • Ungdomsgymnasium och vuxenutbildning

Geografiskt är vi uppdelade på följande enheter:

  • Grebo/Björsäter
  • Centrala enheten
  • Alléskolan
  • Bildningscentrum Facetten
  • Barn- och utbildningskontoret

Söker du någon person på våra enheter, se alternativen i menyn till vänster.
För barn- och utbildningskontoret samt personal med kommunövergripande ansvarsområden, se nedan.

Adress

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: Box 206, 597 25 ÅTVIDABERG

Telefon (kommunens växel)

0120-830 00

Fax

0120-352 29

Kontaktuppgifter

Hans Grimsell
Barn- och utbildningschef
0120-833 09
hans.grimsell@atvidaberg.se

Ewa Asklöf
Nämndsekreterare
0120-833 02
ewa.asklof@atvidaberg.se

Stefan Nemeth
Sakkunnig
0120-833 03
stefan.nemeth@atvidaberg.se

James Rosenblad (Alléskolan)
Vikarieförmedling
0702-37 91 95
james.rosenblad@atvidaberg.se

Kristina Andersson (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
Skolskjutsar
0120-833 04
kristina.andersson@atvidaberg.se

Åsa Strömberg
Chef elevhälsa/kulturskola
070-381 21 73
asa.stromberg@atvidaberg.se

Susanne Båtwijk
Controller
0120-831 12
susanne.batwijk@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se