Kommunfakta

Åtvidabergs kommun prenumerar på "Kommunfakta" från Statiska centralbyrån (SCB). En gång per år får vi statiska uppgifter om vår kommun samlade i två pdf-filer.

Dokumentet kommunfakta innehåller omfattande information om folkmängd, nybyggda/ombyggda bostäder, förvärvsarbete, pendling och egna företagare med mera.

I dokumentet kommunfakta barn och familj kan du ta del av uppgifter om till exempel "Barn och föräldrar efter familjetyp" och "Hemmaboende ungdomar efter ålder" med mera.

Årsstatistik kommunfakta

Årsstatistik barn och familj

Årsstatistik Tätort

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-07-06

Kontakt

Växel
0120-830 00

Fakta

Definitioner kommunfakta

DefinitionPDF

Definiton Barn och familjPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se