Pressmeddelanden från Åtvidabergs kommun

2017-12-15

Prioriteringar i hemtjänsten under kommande veckor

På grund av ett snabbt ökande omvårdnadsbehov, kan vissa prioriteringar i utförandet av insatser inom hemtjänsten behöva göras under veckorna före, under och efter jul och nyårshelgerna.
Läs hela pressmeddelandetPDF

2017-10-31

Åtvidabergs BID-område
BID35-projektet Åtvidaberg syftar till att stärka samverkan inom ett avgränsat område genom att ta hänsyn till hur parternas intressen, medverkan och insatser av olika slag hanteras. Med samlad kunskap, spetskompetens och erfarenhet mellan Åtvidabergs offentliga och privata intressenter ska projektet utveckla en målinriktad affärsutvecklingsplan för orten, staden eller platsen. Affärsutvecklingsplanens syfte är att ge Åtvidabergs näringsliv tillsammans med kommunen ännu bättre förutsättningar att växa inom sin egen verksamhet som för hela Åtvidabergs kommun.
Läs hela pressmeddelandetPDF

2017-06-01

Förskolorna samverkar med äldreomsorgen för möten mellan barn och gamla
I augusti kommer barnen i förskolan i Åtvidaberg att träffa äldre för att umgås med varandra. Ett samarbete har inletts mellan förskolan och äldreomsorgen i kommunen för att bidra till att människor möts över generationer och kulturer.
Läs hela pressmeddelandetPDF

2017-01-17

Åtvidabergs kommun får beröm och uppmärksamhet nationellt för nya hållbarhetsprogrammet
Åtvidabergs kommun har tack vare arbetet med hållbarhetsprogrammet blivit inbjudna till både SKL:s internationella dag och Utrikesdepartementets uppstartsmöte inför Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030, för att tillsammans med regeringens ministrar diskutera hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i Åtvidaberg.
Läs hela pressmeddelandetPDF

Ekonomiskt stöd till 15 föreningar för arbete med integration

Samhällsbyggnadsutskottet i Åtvidabergs kommun har beslutat att den så kallade integrationspengen om totalt en miljon koronr ska fördelas mellan 15 olika föreningar i Åtvidabergs kommun. Idag under kommunfullmäktiges möte blev det klart vilka föreningar som får ta del av integrationspengen. Många föreningar ansökte om stödet och engagemanget var stort.
Läs hela pressmeddelandetPDF

Åtvidaberg satsar på hållbar utveckling

Kommunen tar nu ett mycket större grepp än tidigare när det gäller miljöfrågor och satsar på ett hållbarhetsprogram i stället, där mer fokus läggs på helhetssyn och social hållbarhet. I programmet är FN:s globala mål kopplade till den kommunala verksamheten.
Läs merPDF

2016-11-30

Aktivitets- och friluftspark på Långbrottsområdet

Åtvidabergs kommun får bidrag från Boverket för att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen på Långbrottsområdet. Parken och scenen ska vara till för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats över generationsgränser. Innehållet i parken ska tas fram tillsammans med boende i området.
Läs merPDF

2016-05-30

Åtvidabergs kommun provar fossilfritt bränsle

Fem av kommunens fastighetsbilar kör nu på det förnybara bränsle HVO. Ett nytt fossilfritt bränsle som går att använda i alla dieselfordon.
Läs merPDF

2016-04-22

Äldredag med möjlighet att se verksamheter och träffa personal och politiker
För förstan gången anordnar vård- och omsorgsförvaltningen Äldredagen och bjuder in allmänheten och media till Öppet hus på kommunens nya äldreboende Kopparsvanen. Del 2 av Kopparsvanen är nu klar för inflyttning.
Läs merPDF

2016-02-26

Förslag till framtida lösning gällande kommunens engagemang i Kopparvallen AB och Åtvidabergs FF

Åtvidabergs kommun presenterar ett förslag till framtida lösning gällande kommunens engagemang i Kopparvallen i Åtvidaberg AB och Åtvidabergs fotbollsförening.
Läs merPDF

2015-11-11

Ärofullt pris för maten i äldrevården

Rosengårdens demensboende, Åtvidabergs kommun, har vunnit Hagdahlspriset för bra Mat i äldrevården. På demensboendet lagas all mat från grunden med husmanskost som de boende tycker om och känner igen. Tack vare hemlagad näringsriktigt mat förekommer sällan undernäring hos de boende, vilket annars är vanligt bland äldre.
Läs merPDF

2015-04-28
Robert Bredberg föreslås bli kommunchef i Åtvidabergs kommun
Rekryteringsgruppen föreslår arbetsgivaren, Åtvidabergs kommun, att erbjuda Robert Bredberg anställningen som kommunchef i Åtvidabergs kommun.
Läs merPDF

2015-01-30
Hemtjänstpersonal får mobil som arbetsredskap
Åtvidabergs kommun inför ett system med nyckelfri hemhemtjänst och mobildokumentation för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Införandet sker i två steg. Under våren kommer personalen få var sin arbetsmobil med nytt system för tids- och insatsuppföljning och under hösten införs nyckelfri hemtjänst för att öka säkerheten när det gäller nyckelhanteringen. Det innebär att personalen vid hemtjänstbesöken kan låsa upp dörren med sin mobiltelefon i stället för med nyckel.
Läs merPDF

2014-06-13
Gemensam överförmyndarverksamhet​
Idag blev det klart att Åtvidaberg, Kinda, Vimmerby ochYdre kommun kommer att ha en gemensam överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2015. Under en gemensam träff i Vimmerby kommuns stadshus skrev samtliga kommunrepresentanter under avtalet.
Läs merPDF

2013-12-10
Gemensam utveckling av Åtvidabergs industrifastigheter
För att gynna tillväxt och näringslivsutveckling i Åtvidaberg har diskussioner inletts mellan Industrigallerian AB (IBR) i Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun där kommunen erbjudits bli delägare i IBR.
Läs merWord

2013-11-15
Åtvidabergs kommun får pris för Årets förebyggande insats
Sedan hösten 2012 har kommunen testat ett nytt sätt att arbeta med barn- och ungdomsstöd där man utvecklat en riktad verksamhet för barn med behov av en meningsfull fritid och samtidigt stärka barnens självkänsla och tillit. Projektet kallas för Gretagruppen. För det framgångsrika arbetet har kommunen fått priset Årets förebyggande insats, som delas ut av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i Sverige.
Läs merPDF

2013-10-16
Åtvidaberg satsar på att ge sjuka äldre ett bättre liv
Två sjuksköterskor från Åtvidaberg har tillsammans med 40 andra i Sverige valts ut att gå instruktörsutbildning i psykisk hälsa/ohälsa inom äldreomsorgen. Arbetsmodellen som de är med och utvecklar i utbildningen, på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, är den första i världen och syftar till att ge vårdpersonal ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre, vad den kan bero på och hur man kan hjälpa sjuka äldre som drabbas.
Läs merPDF

2013-05-08
SM-guld! Gymnasieskolan i Åtvidaberg utsedd till bästa UF-skola i Sverige!Gymnasieskolan i Åtvidaberg, Bildningscentrum Facetten, är bäst i Sverige på UF-företagande. Igår kväll fick skolan ta emot den ärofulla utmärkelsen när SM i Ungt Företagande gick av stapeln i Stockholm. Av de 573 skolor och 22 000 elever som driver UF är Bildningscenrum nummer ett i Sverige!
Läs merWord

2013-03-11
Andelen elever som debuterar med alkohol under högstadieperioden har minskat kraftigt i Åtvidaberg
Livsstil Åtvidaberg och drogförebyggande insatser har fått effekt på högstadieelevers alkoholdebut. Andelen elever som för två år sedan drack alkohol för första gången under högstadiet var 62 procent. Idag är siffran nere i 24 procent.
Läs merPDF

2013-01-15
Artister klara till jubileumsdagen
Nu är det klart att Jessica Andersson, Charlotte Perelli och Magnus Carlsson uppträder på Stortorget i Åtvidaberg jubileumsdagen den 4 maj. Hela dagen kommer firande pågå med aktiviteter.
Läs merPDF

2012-10-25
Trygghetsarbetet på Grebo skola bäst i landet
Pris för Årets förebyggande insats har tilldelats Grebo skola i Åtvidabergs kommun. Sedan ett par år tillbaka finns BUS-ambassadörer på skolan som har till uppgift att fånga upp de barn som har krångel hemma och behöver extra stöd. Resultatet har blivit att i stort sett alla konflikter mellan elever och personal har upphört.
Läs merPDF

2012-09-26

Unga svarar på frågor om sin livssituation


Måndagen den 1 oktober startar undersökningar i 44 kommuner där unga får svara på frågor om hur de upplever skolan, möjligheten att få arbete, synen på inflytande i kommunen och hur de bedömer sin hälsa. Åtvidabergs kommun är en av kommunerna som deltar i undersökningen. Ungdomarnas svar är viktiga som underlag för kommunens framtida utveckling.
Läs merPDF
2012-05-16

Åtvidabergselever tog hem första pris vid SM-finalen i ungt företagande


Igår eftermiddag avgjordes SM-finalen i ungt företagande i Stockholm. UF-företaget Airvertise, Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg, tog hem förstapriset i kategorin bästa tjänst!
Läs merPDF
2011-08-25

Åtvidaberg 600 år - firandet ska bli en folkfest


Vi ska fira med framåtanda, kreativitet, nytänkande och engagemang. Därför bjuder vi nu in allmänheten, föreningsliv och alla intressenter/aktörer som vill bidra till ett långsiktigt firande genom att träffas den 1 september för en gemensam kick off med framåtanda.
Läs merPDF
2011-02-09

Åtvidabergs kommun är bäst igen - slår nytt rekord för regionen!


För fjärde året i rad har Ung Företagsamhet Östergötland genomfört en kommunrankning där Östergötlands kommuner rankas efter andelen UF-företagare i respektive kommun. Åtvidaberg behåller sin förstaplacering och ökar dessutom på andelen UF-företagare i kommunen rejält. Läsåret 2010/2011 är det hela 70,3 procent av en årskull gymnasieelever som testar på att driva ett eget företag, det är den högsta andelen någonsin i regionen.
Läs merPDF
2010-09-10

Elevdatorer delas ut


Alléskolan blir som första grundskola i länet en modern 1 till 1 skola. Varje elev får en bärbar dator att nyttja 24 timmar om dygnet. Helt nya möjligheter öppnas för en modern pedagogik i skolan och datorn blir lika självklar som pennan i undervisningen
Läs merPDF
2010-08-12

Framgångsrikt projekt med lärarprao på Alléskolan permanentas


Alléskolans lärare har under vårterminen besökt det lokala näringslivet i Åtvidaberg, som en del i sin fortbildning. Syftet har varit att skapa kunskap och förståelse, knyta kontakter, skapa nätverk och hitta möjligheter till samarbete mellan skola och företag samt kompetensutveckling. Det lyckade resultatet gör att projektet permanentas.
Läs merPDF
2010-06-23

Hög andel behöriga elever


Andelen elever som saknar betyg i behörighetsgivande ämnen i Östergötland 2010 är 11,6 procent. För Alléskolan i Åtvidaberg är andelen 6,5 procent. Det innebär att Alléskolan är en av de 10 skolor i länet med störst andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.
Läs merPDF
2010-06-14

Skolelever får egna bärbara datorer


Alla elever i Alléskolans årskurser 6-9 och gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten får i början på höstterminen egna bärbara datorer. Detsamma gäller för alla lärare. Alla ska få samma chans genom att ha tillgång till egen dator.
Läs merPDF
2010-02-02

Åtvidabergs kommun årets vinnare


Åtvidabergs kommun tar hem första platsen i Ung företagsamhet Östergötlands kommunrankning där länets kommuner rankas efter andelen UF-företag i respektive kommun. Nästan 40 procent av en årskull har under läsår 09/10 valt att starta ett UF-företag i Åtvidaberg.
Läs mer
2009-06-22

3,1 miljoner i EU-stöd till skolorna i Åtvidaberg


Skolorna i Åtvidaberg har beviljats 3,1 miljoner kronor i EU-stöd för att arbeta med entreprenörskap i skolan som på sikt ska göra eleverna mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
Läs merPDF
2009-01-26

Åtvidabergs kommun lanserar e-tjänst för barnomsorg


- Kommunal service för vårdnadshavare dygnet runt


Den 1 februari lanserar Åtvidabergs kommun en e-tjänst för förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg, där vårdnadshavaren lätt kan utföra olika barnomsorgsärenden. Tjänsten har namnet Dexter och är tillgänglig dygnet runt. Tanken är att underlätta för kommuninvånarna.

Läs merPDF

2009-01-07

Verksamheter inom handikappomsorgen på entreprenad


Den 7 januari beslutade Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun att tilldela Omsorgsgruppen IN AB uppdraget att på entreprenad driva delar av kommunens verksamheter för personer med funktionshinder. Avtalet sträcker sig över 3 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

Läs merPDF

2008-11-11PDF

Åtvidaberg på topp 26-listan i landet


Öppna jämförelser 2008 — Vård och omsorg om äldre
Sveriges kommuners och landstingsrapport "Öppna jämförelser 2008 — Vård och omsorg om äldre" har måndagen den 10 november offentliggjorts. Åtvidabergs kommun återfinns bland de 26 bästa kommunerna i Sverige enligt jämförelsen.

Kontakt för mer information:
Vård- och omsorgschef Andreas Capilla
Tfn 0120-83201
E-post: andreas.capilla@atvidaberg.se

SKLs rapport finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats
www.skl.se/publikationer  

2008-10-06PDF

Entreprenörskap i skolan


Alla elever måste få chansen att lyckas. Förmågor som vi förknippar med företagsamma personer är samma förmågor som vi, enligt vår läroplan och våra kursplaner, ska utveckla hos eleverna. Att vara kreativ, påhittig och kunna samarbeta är ex på sådana förmågor. Arbetar man med entreprenörskap får fler elever chansen att känna att de kan lyckas i skolan, säger Hans Grimsell, Projektledare.

ProgramPDF

2008-09-25PDF

Åtvidaberg säljer Industribyggen AB för 55 mkr

2008-09-12PDF

Kommunen besvarar skrivelse från boende i Falerum


Åtvidabergs kommun besvarar skrivelse från boende i Falerum och uppmanar styrelsen för Falerums vatten att omgående fatta beslut som kan säkerhetsställa godkänd vattenleverans.
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Kontakt

Robert Bredberg
Kommundirektör
0120-833 08
robert.bredberg@atvidaberg.se

Helén Stenberg
Informationschef
0120-831 17
helen.stenberg@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se