Medborgarundersökning — Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en medborgarundersökning i Åtvidabergs kommun under hösten 2017. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 augusti till 27 oktober med ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen var 47 procent.
 
Undersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg:
A.    Hur medborgarna ser på kommunen som en plats att bo och leva på  
B.    Hur medborgarna i kommunen ser på kommunens verksamheter  
C.    Hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett sin kommun.

Resultat från undersökningarna hittar du i högerspalten.

Medborgarundersökning 2007 SCB

Medborgarundersökning 2007 SCB

Förklarande text

Förklarande text

Det är svårt att läsa texten i den lilla bildrutan. Pröva gärna att se bilden i en större version.
Bild i större format.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-01-02

Läs mer

Medborgarundersökning 2017

Åtvidabergs kommun rapportPDF

Åtvidabergs kommun tabell och diagrambilagaPDF

Medborgarundersökning 2016
Åtvidabergs kommun rapportPDF

Åtvidabergs kommun rapportbilagaPDF

Medborgarundersökning 2015
Åtvidabergs kommun rapportPDF

Åtvidabergs kommun rapportbilagaPDF

Medborgarundersökning 2014
Åtvidabergs kommun rapportPDF

Åtvidabergs kommun rapportbilagaPDF

Medborgarundersökning 2013
Åtvidabergs kommun rapportPDF

Åtvidabergs kommun rapportbilagaPDF

Medborgarundersökning 2011
hela rapportenPDF

Medborgarundersökning 2009
rapportenPDF  (sammanfattning)

hela rapportenPDF

Medborgarundersökning 2007
RapportenPDF (sammanfattning)

hela rapportenPDF

Rapporten från SCB är en trycksak på 84 sidor. Den innehåller grafer och tabeller som underlättar läsningen. Eftersom den är omfattande kan den ta viss tid att ladda ner.

Några tabellsidor har liggande format. Du kan lätt vända bilden genom att klicka på symbolen för "Rotera medsols" i linjalen. Klickar du en gång till får du stående format igen.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se