Krav och inkasso

Betalningspåminnelse


Om en faktura inte är betald på förfallodagen skickas en betalningspåminnelse ut. Dröjsmålsränta beräknas från och med förfallodagen.

Inkassokrav
Om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen skickas ett inkassokrav ut. En avgift för kravet tas ut med 160 kronor.

Obetalda räntekostnader och inkassokravsavgifter påförs på nästa faktura.

Avstängning
Om fakturan helt eller delvis avser va-avgifter och fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag skickas ett avstängningsbrev. Avgifter debiteras enligt aktuell taxa.

Kronofogden
Om fakturan fortfarande är obetald trots inkassokrav och avstängning lämnas ärendet över till kronofogdemyndigheten. Vid ansökan till kronofogdemyndigheten tillkommer våra kostnader för arbete samt ansökningsavgift och ränta.

Har du frågor om påminnelse eller krav vänder du dig till Kundtjänst.

Publicerad av: Sofie Malm Höglund   
Senast ändrad: 2011-04-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se