Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Åtvidabergs kommun.

Här återfinns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och andra dokument av principiell natur.

Bolagsordningar och ägardirektiv

 

Delegationsordning

 

Dokumenthanteringsplaner


Lokala föreskrifter


Planer


Policyer


Program


Reglementen för nämnder


Riktlinjer


Taxor och avgifter


Övriga styrdokument

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2017-04-11

Kontakt

För mer information:

Jonas Fredriksson
Kanslichef
0120-831 21.
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se