Upphandlingar

Allmänt

Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga men med gemensamma avtal  inom många områden.
Kommunledningsförvaltningen är huvudansvarig för upphandlingsverksamheten i kommunen.

Avtal

Alla ramavtal och övriga avtal är till sin natur tvingande. Rabatterbjudanden är inte tvingande utan en reglerad form för frivilliga mindre inköp.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Konkurrensverket

Tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen är Konkurrensverket.
Där kan man även finna de upphandlingsregler som styr den offentliga upphandlingen.

Publicerad av: Franz Larsson   
Senast ändrad: 2017-03-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se