Krav och inkasso

Betalningspåminnelse

Om en faktura inte är betald på förfallodagen skickas en betalningspåminnelse ut. Dröjsmålsränta beräknas från och med förfallodagen.

Inkassokrav

Om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen skickas ett inkassokrav ut. En avgift för kravet tas ut med 160 kronor.

Om kravet gäller barnomsorg skickas avstängningsbrev tillsammans med inkassokravet på andra obetalda fakturan.

Obetalda räntekostnader och inkassokravsavgifter påförs på nästa faktura.

Kronofogden

Om fakturan fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag så lämnas fakturan och inkassokravet över till kronofogdemyndigheten. Vid ansökan till kronofogdemyndigheten tillkommer kommunens kostnader för arbete samt ansökningsavgift och ränta.

Frågor

Har du frågor om påminnelse eller krav kan du vända dig till:

Anette Säberg
0120-831 34
anette.eriksson-saberg@atvidaberg.se

Sofie Malm Höglund
0120-831 33
sofie.malm-hoglund@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se