Rökfria miljöer

Rökfria miljöer i offentliga lokaler, skola, vård och omsorg
Tobakslagen reglerar att rökning är förbjuden i lokaler för barnomsorg och skola, inklusive gymnasieskolan. Rökning är inte heller tillåten på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Rökning är vidare förbjuden i hälso- och sjukvårdslokaler, gemensamhetslokaler på ålderdomshem och andra inrättningar med särskild service eller vård, inrikes kollektivtrafik (inklusive väntsalar och liknande).

Färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen avsedda att användas av dem som reser med sådana färdmedel:

  • Rökrum kan inrättas i de delar av lokalerna som är avsedda enbart för personal samt för patienter, resenärer och motsvarande (dock inte för elever i skolor). Det finns ingen skyldighet att inrätta rökrum. Möjligheten att tillåta rökning på särskilt inrättade platser gäller inte för skolgårdar.

Samma regler (d.v.s. en i princip rökfri miljö med möjlighet att inrätta rökrum) gäller för offentliga lokaler (det vill säga lokaler för idrotts- och kulturevenemang, möteslokaler, butiker och liknande lokaler dit allmänheten har tillträde).

Rökfria miljöer på restaurang och andra serveringsställen
Restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria. Undantag gäller om servering sker utomhus.

Det finns möjlighet att inrätta särskilda rökrum på serveringsstället. I dessa rökrum får inte servering av alkoholdrycker ske. Mat och dryck får inte heller tas med in. Rökrummet får bara utgöra en mindre del av lokalen. Det ska vara beläget så att besökare inte behöver passera igenom. Arbetstagare ska endast undantagsvis behöva vistas där. Den som trots tillsägelse bryter mot rökförbud får avvisas ur lokalen. 

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2016-11-29

Kontakt

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se