Försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som ska sälja tobaksvaror, elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllningsbehållare måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar. Med tobaksvaror menas alla produkter som innehåller tobak till exempel snus, cigaretter, piptobak, rulltobak. Med e-cigarett menas en produkt som används för att konsumera nikotinånga via ett munstycke. En påfyllningsbehållare innehåller nikotin och används för att fylla på en e-cigarett.

Företagare

Åldersgräns
I enlighet med tobakslagen och lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte försäljning av tobak, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ske till den som är under 18 år. På alla försäljningsställen som säljer dessa varor så måste det finnas tydlig skyltning att varorna inte får säljas till någon som är under 18 år.

Anmälan
Om du vill sälja tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste det anmälas till kommunen. Du får inte börja sälja varorna innan du har anmält detta till kommunen. Ändras ägarförhållandena för försäljningsstället eller om försäljningen upphör måste även det anmälas till kommunen.

Egenkontrollprogram
Den som säljer tobak, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram där det framgår hur personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen ska följas. Egenkontrollprogrammet ska innehålla de rutiner som används vid försäljning. Det ska också av programmet framgå vilka åtgärder som ska vidtas om bestämmelserna inte följs eller om missförhållanden uppstår. Programmet ska lämnas in till kommunen i samband med anmälan om försäljning.

Tillsyn
Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvar över försäljningen och kommunen får ta ut en tillsynsavgift i enlighet med tobakslagen och lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se