Tillsyn

Kommun har till uppgift att utöva tillsyn över att serveringstillståndshavarna följer bestämmelserna i alkohollagen. Tillsynen är en förutsättning för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor.

Den omedelbara tillsynen av verksamheter med serveringstillstånd ska enligt alkohollagen göras av kommunen och polismyndigheten. Dessa har även tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med folköl.

Kommunens tillsyn består av tre delar:

1. Förebyggande tillsynsarbete

2. Inre tillsynsarbete

3. Yttre tillsynsarbete

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-01-07

Kontakt

Alkoholhandläggare

Gunnar Widström
013-206160

Johan Adolfsson
013-206336

Monica Palombo
013-206332

serveringstillstand@linkoping.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se