Kunskapsprov

Från och med 1 januari 2011 måste den som ansöker om serveringstillstånd göra ett kunskapsprov. Statens folkhälsoinstitut är den myndighet som fastställt hur proven ska gå till. Bestämmelserna är tvingade för kommunen att följa.

Folkhälsoinstiutet har i föreskriften FHIFS 2010:7 fastslagit att frågorna ska fördelas på följande fyra områden:

1. Alkoholpolitik
2. Bestämmelser om servering
3. Bestämmelser om tillsyn
4. Bestämmelser om mat och utrustning.

Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap består av 60 frågor.

Prov vid ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap består av 44 frågor.

Prov vid ansökan om servering till tillfällig servering till slutna sällskap består av 28 frågor.

Kunskapsprov vid pausservering och tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker består av 28 frågor och omfattar punkterna 1-3 enligt ovan.

För godkänt resultat måste den sökande uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.

Regler


Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter.

Tiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter (ett prov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på eller kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter)

Hjälpmedel är inte tillåtna under provet.

Den som ansöker om tillstånd och ska utföra provet ska legitimera sig vid provtillfället.

Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Vilket innebär att efter tre genomförda icke godkända prov kommer ansökan att avslås. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Kommunen har rätt att hindra en sökande från att genomgå prov om hans eller hennes uppträdande är sådant att det inte är möjligt att genomföra provet på ett tillförlitligt sätt.

Undantag


Undantag från skyldigheten att genomföra ett kunskapsprov gäller enligt följande för den som:

1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan.
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov
vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan
avser ett enstaka tillfälle.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2017-01-05

Kontakt

Alkoholhandläggare

Gunnar Widström
013-206160

Johan Adolfsson
013-206336

Monica Palombo
013-206332

serveringstillstand@linkoping.se

Information

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se