Försäljning och servering av folköl

Folköl
Den alkoholdryck som i dagligt tal kallas folköl (öl) definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1662). alkohollagen (1994:1738) som en jäst odestillerad dryck som är framställd av torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Anmälan
Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl anmäla detta till kommunen. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Vid ägarskifte ska den nya ägaren lämna in en ny anmälan om försäljning. 

Detaljhandel med folköl
Detaljhandel med öl är en fri näring då verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
 
Det ska vara fråga om egentliga matvaror ur det sedvanliga livsmedelssortimentet. Med detta avses t.ex. mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval konserver liksom djupfrysta matvaror. Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat.
 
Däremot anses inte livsmedel inom det s.k. kiosksortimentet vara matvaror. Det gäller glass, konfektyrer, snacks, lätt- drycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande.
 
Servering av folköl
Servering av folköl får endast ske om serveringsstället serverar lagad mat.

Ordning och nykterhet
Ordning och nykterhet ska råda på försäljningsstället och i dess närhet.
 
Folköl får inte säljas:
·      Till den som inte har fyllt 18 år.
·      Till den som kan antas lämna den vidare till underårig.
·      Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
 
Det är viktigt att känna till att kassören/kassörskan vid tveksamma fall är skyldig att kontrollera kundens ålder, känna till reglerna som är angivna i alkohollagen och ansvara för att de efterföljs. Skulle säljaren bryta mot alkohollagen kan han/hon dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kommunen rekommenderar att personer som ser ut att vara under 25 år alltid tillfrågas efter legitimation för minska risken att personer under 18 år köper ut folköl.
 
Egentillsyn
Varje rörelse som säljer folköl är skyldiga att utöva särskild tillsyn över ölförsäljningen. För detta ändamål ska näringsidkaren ta fram ett egenkontrollprogram (Alkohollagen,5 kap 6 §). Programmet ska bl.a. beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.  Folkölsansvariga bör utses vid varje ölförsäljningsställe, och noteras i egenkontrollprogrammet.
 
Försäljningsförbud
Rätten att sälja folköl kan vid överträdelse av alkohollagen dras in i sex (6) månader och vid upprepad eller allvarlig försummelse utökas till tolv (12) månader. Vård- och omsorgsutskottet fattar dessa beslut.

Tillsyn
Kommunen ansvarar för att tillsyn bedrivs i fråga om försäljningsställenas efterlevnad av alkohollagens bestämmelser.

Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för tillsynen av försäljning av folköl.

Avgifter
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn för kontroll av handeln med folköl.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2017-01-05

Kontakt

Alkoholhandläggare

Gunnar Widström
013-206160

Johan Adolfsson
013-206336

Monica Palombo
013-206332

serveringstillstand@linkoping.se

Blanketter

Mer information

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se