Avgifter

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohollagen. Kommunfullmäktige har 2009-10-28 fastställt att avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen ska vara knutna till prisbasbeloppet. 

Ansökningsavgiften faktureras omgående när vi mottagit ansökan. Handläggningen av ansökan påbörjas först när avgiften är betald. Observera att avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för själva prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid eventuellt avslag på ansökan.

Avgift

% av prisbasbeloppet

2017

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd/ägarbyte

16 %

7 150 kr

Ändrat eller utvidgat serveringstillstånd

9 %

4 050 kr

Tillfälligt utvidgat serveringstillstånd

2,3 %

1 050 kr

Utökad serveringstid

3 %

1 350 kr

Tillfälligt utökad serveringstid

1,4 %

600 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

7 %

3 150 kr

Upprepad ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (1)

4,6 %

2 050 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

1,9 %

850 kr

Upprepad ansökan , tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (2)

0,75 %

350 kr

 

Prisbasbeloppet är 2017 fastställd till 44 800 kr. Avgiften avrundas till närmaste 50-tal

(1)  Inom tre månader från föregående ansökan eller om flera tillfällen finns angivna på en och samma ansökan tas avgiften ut för varje övrigt tillfälle.
(2) Se fotnot ovan.

Avgift för tillsyn
Kommunen tar ut en fast tillsynsavgift på 4,5 % av prisbasbeloppet (2 000 kr 2016) årligen.  Kommunen tar också ut en rörlig avgift baserad på verksamhetens försäljning av alkoholdrycker enligt tabellen nedan:

Tillsynsavgifter

 

 

 

 

Årsomsättning i SEK

% av gällande basbelopp

2015 års avgiftsnivå

 

1 - 250 000

4,5 %

2 000 kr

 

250 001 - 500 000

7,5 %

3 350 kr

 

500 001 - 1 000 000

12,5 %

5 600 kr

 

1 000 001 - 2 000 000

17,5 %

7 850 kr

 

2 000 001 - 3 000 000

22,5 %

10 100 kr

 

3 000 001 -

27,5%

12 300 kr

 

 

Prisbasbeloppet är 2017 fastställt till 44 800 kr. Avgiften avrundas till närmaste 50-tal.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2017-11-08

Kontakt

Alkoholhandläggare

Gunnar Widström
013-206160

Johan Adolfsson
013-206336

Monica Palombo
013-206332

serveringstillstand@linkoping.se

Mer information

Kommunfullmäktige har
2017-10-25 antagit nya avgifter för tillstånd och tillsyn. Avgifterna gäller från och med 2018-01-01

Avgifter från och med 2018PDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se