Avgifter

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohollagen.

Kommunfullmäktige har 2017-10-25 fastställt att avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen ska vara knutna prisindexl för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting. Avgiften ska efter uppräkning avrundas till närmaste 50-tal.

Ansökningsavgiften faktureras omgående när vi mottagit ansökan. Handläggningen av ansökan påbörjas först när avgiften är betald. Observera att avgiften inte betalas tillbaka vid eventuellt avslag på ansökan.

Stadigvarande severingstillstånd


Ny ansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten inklusive ett kunskapsprov

9 000 kr

Cateringtillstånd till slutna sällskap, inklusive ett kunskapsprov

9 000 kr

Stadigvarande provsmakningstilllstånd till allmänheten för partihandllare/utställare, inklusive ett kunskapsprov

9 000 kr

Åndrade ägarförhållanden, ändring av en eller flera styrelseledamöter, firmatecknare, VD, platschef eller liknande personer, inklusive ett kunskapsprov

3 150 kr

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom tre månader från avslagsbeslut som enbart gynnar sig på tre underkända prov.

4 500 kr

Gemesamt severingsutrymme

4 500 kr

Tillkommande tillståndshavare (tre eller fler)

900 kr

Stadigvarande ändring i tillstånd

4 050 kr

Stadigvarande ändring utökad severingstid

1 350 krTillfälliga tillstånd


Tillfällig ändring i serveringstillstånd

1 350 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhetent/provsmakning

4 050 kr

För varje ytterligare dag

900 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

900 kr

För varje ytterligare dag

300 krAvgift för kunskapsprov


Kunskapsprov

Avgiftenavser omprov vid ansökan om serveringstillstånd (samtliga tillståndstyper) och för prov som utföras av avsaknad av person med kunskaper i alkohollagen i verksamheten

1350 kr

Utebli från kunskapsprov utan avanmälan

900 kr

 


Avgift för tillsyn

Årlig  fast tillsynsavgift stadigvarande serveringstillstånd

 2 250 kr

Förseningsavgift restaurangrapport

    900 kr

Tillsyn av folköl

1 400 kr

Rölig tillsynsavgift beräknad på årsomsättning av alkoholdrycker i SEK.

  

Årsomsättning i SEK


2018 års avgiftsnivå

0-25 0000 kr

25 001 - 125 0001 000 kr

125 001- 500 0003 000 kr

500 001 - 1 000 0005 500 kr

1 000 001 - 2 000 0007 500 kr

2 000 001 - 3 000 0009 500 kr

3 000 001 - 4 000 00011 500 kr

4 000 001 - 5 000 00013 500 kr

5 000 001 -14 500 kr

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2018-04-11

Kontakt

Alkoholhandläggare

Gunnar Widström
013-206160

Johan Adolfsson
013-206336

Monica Palombo
013-206332

serveringstillstand@linkoping.se

Mer information

Kommunfullmäktige har
2017-10-25 antagit nya avgifter för tillstånd och tillsyn. Avgifterna gäller från och med 2018-01-01.

Avgifter från och med 2018PDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se