Ansökan

Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för handläggningen av ansökningar om serveringstillstånd. Åtvidabergs kommun samarbetar med Söderköping och Valdemarsvik i fråga om alkoholhandläggning. Alkoholhandläggaren är placerad i Söderköping.

Kommunstyrelsens sociala myndighetsutskott fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd och återkallelse av tillstånd. I enklare ärenden fattar handläggare beslut.
 
Ansökan om serveringstillstånd sker skriftligt. Blanketter finns i högerspalten.

Mer information om vad som krävs för att få ett serveringstillstånd och på vilket sätt verksamheten ska bedrivas finns i anvisningarna.
 
När behövs ett serveringstillstånd?
Försäljning eller servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats.
 
Med detta menas att varje form av alkoholservering mot ersättning/betalning kräver att ett tillstånd meddelats. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, t e x entréavgift. Ett serveringstillstånd avser alltid försäljning av alkoholdryck för förtäring på ett bestämt ställe.
 
Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdrycker (dock inte i caféer, restauranger, matsalar). Det är på samma sätt oftast tillåtet att flera personer kommer överens om att tillsammans köpa och konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris.

Det finns också vissa möjligheter för privatpersoner att enstaka gånger sälja alkoholdrycker till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-20

Kontakt

Alkoholhandläggare

Gunnar Widström
013-206160

Johan Adolfsson
013-206336

Monica Palombo
013-206332

serveringstillstand@linkoping.se

 

Ansökningsblanketter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se