Serveringstillstånd

Åtvidabergs kommun har sedan den 1 januari 2017 ett avtal med Linköpings kommun om att alkoholhandläggarna från Linköpings kommun utför handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för Åtvidabergs kommuns räkning.

 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker regleras i alkohollagen.

Alkohollagen är en skyddslag och har kommit till för att minska alkoholens skadeverkningar genom att  begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel berusningsdrickande och allt för tidig alkoholdebut. Skyddet för människors hälsa går därför före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Lagen reglerar bland annat serveringsbestämmelser, tillståndsgivning, tillsyn, återkallelse och vissa straffrättsliga bestämmelser.
 

Ansvar och kunskap
Alkohollagens regler om servering gäller för alla som deltar i försäljningen och alltså inte bara för företagaren/tillståndshavaren.
 
Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen och för eventuella problem som kan uppstå. Om till exempel en servitör serverar en person som inte har uppnått rätt ålder (18 år) så kan servitören ställas till svars för detta. Han/hon riskerar böter.
 
Det är ytterst tillståndshavaren som har det övergripande ansvaret för vad personalen gör och hur verksamheten på restaurangen sköts. Överträdelser av regler kan innebära att kommunen återkallar serveringstillståndet.
 
Vid en ansökan om serveringstillstånd gör kommunen bland annat en bedömning av:
 

  • Lokalens lämplighet (överblickbarhet, antal sittplatser, matsal,brandsäkerhet, läge)
  •  Sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, ekonomi, finansiering)
  • Lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge)
Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2017-01-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se