Tillstånd och anmälan

För att driva företag i Åtvidabergs kommun behöver du ofta söka tillstånd eller göra en anmälan. Det kan vara till Åtvidabergs kommun, men även till statliga myndigheter, länsstyrelsen eller organisationer som till exempel Brandförsvaret eller SAMI och STIM.

SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation och STIM, företräder olika rättighetshavare när det gäller musik som används i lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel restauranger, butiker, hotell, gym, arbetsplatser etc. För mer information om licens se menyn till vänster.

Många tillstånd kan ta tid att få så det är bra att vara ute i god tid.

De vanligaste tillstånden som Åtvidabergs kommun har hand om gäller servering av alkoholhaltiga drycker, bygglov och tillstånd för hantering, försäljning och servering av livsmedel med mera.

Du hittar blanketter för ansökan om de olika tillstånden i vårt blankettarkiv. Se länk till höger
För mer detaljerad information om vad som krävs när det gäller serveringstillstånd och tobak, se vänstermenyn.

För tillstånd och anmälningsplikt som inte hanteras av Åtvidabergs kommun kan du söka i Tillväxtverkets tjänst "hitta tillstånd". Se länk till höger.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-04-05

Relaterade länkar

Blankettarkiv

Tillväxtverkets tjänst "hitta tillstånd"

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se